VICTORIA VSC

VŠTE se zapojila do projektu VICTORIA VSC, který podporuje studenty s mimořádnou sportovní výkonností. Cílem je zajistit takové podmínky, aby nadaní sportovci a sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli skloubit náročné studijní požadavky, sportovní přípravu a účast na soutěžích.
Zapojení do projektu přineslo rozvoj a podporu sportu na VŠTE obecně.

Doporučené studijní programy, u kterých jsou možné individuální plány pro vrcholové sportovce:

 • Podniková ekonomika (Bc. a nMgr.)
 • Program Řízení lidských zdrojů (Bc.)
 • Program Technologie a řízení dopravy (Bc.)
 • Program Strojírenství (Bc.)
 • Program Pozemní stavby (Bc.)
 • Program Logistika (Mgr.)
 • Program Pozemní stavby/Stavitelství (Mgr.)

Benefity, které nabízíme:

 • navýšení kreditní poukázky
 • prodloužení zkouškového období
 • 2. opravný termín u zkoušek a zápočtů
  3. opravný termín u státních závěrečných zkoušek
 • nesledovanou docházku studentů ve výuce
 • individuální zápis předmětů
 • Benefity, které získáte zapojením do projektu
 • roční sportovní stipendium
 • výše stipendií se řídí dosaženou výkonností zařazených sportovců (více informací naleznete na webových stránkách VŠTE)
03
PARTNEŘI